Skip to main content

IBSSA Trainingen

Training - Persoonsbeveiliging in de Praktijk

Door de veranderingen in de wereld, de toenemende dreiging en een groeiend gevoel van onveiligheid ervaren personen met een hoge functie, financiële positie en/of maatschappelijke status, de behoefte aan bescherming van hun privacy en welzijn.

 Ongeüniformeerde persoonsbeveiligers kunnen uitstekend aan deze behoefte voldoen, zichtbaar en minder zichtbaar. Om als beveiliger ongeüniformeerd te mogen werken moet je, naast het diploma beveiliger, in het bezit zijn het SVPB-certificaat persoonsbeveiliger. Het behalen van dit certificaat heb je recht op de aantekening persoonsbeveiliger op het grijze legitimatiebewijs. Het halen van het SVPB-certificaat persoonsbeveiliger is dus een verplichting voor mensen die in Nederland een carrière als persoonsbeveiliger nastreven. Echter, het SVPB-certificaat persoonsbeveiliger is een theoretische opleiding en persoonsbeveiliging is een praktijkvak. Wij zijn van mening dat je persoonsbeveiliging niet kunt leren uit een boekje, maar alleen in de praktijk.  ​ Uniek aan onze trainingen persoonsbeveiliging is dat ze zijn opgezet volgens de internationale SIA-standaard​.

​Modulair Opleiden & Trainen

​Na het behalen van het SVPB-certificaat persoonsbeveiliger kun je bij ons aanvullende praktijktrainingen volgen om je klaar te stomen voor het vak. Om het voor jou als (toekomstig) persoonsbeveiliger overzichtelijk, behapbaar en betaalbaar te maken, hebben we gekozen voor 3 aanvullende modules. Tijdens deze modules leer je wat het is om persoonsbeveiliger te zijn, wat je moet kennen en kunnen en hoe je dit in praktijk brengt. Je leert dit door te doen van ervaren persoonsbeveiligers die hun sporen verdiend hebben bij o.a. de DKDB , Defensie en in de particulieren en zakelijke branche. 

Module 1: Training - Proactive Close Protection.

Tijdens deze trainingsmodule leef en werk je 6 dagen lang als persoonsbeveiliger in een team met andere persoonsbeveiligers. Je begeleidt daadwerkelijk een VIP gedurende zijn dagelijkse routine en tijdens speciale, soms ongeplande, uitstapjes.
​Je kennis van verschillende persoonsbeveiligings-technieken en tactieken worden verder aangescherpt en er wordt veel aandacht besteed aan het in de praktijk beoefenen hiervan. Je zal moeten laten zien dat je in staat bent om een persoonsbeveiligings-opdracht van begin tot eind voor te bereiden en uit te voeren. Naast het begeleiden van een VIP leer je ook wat je mag en kunt doen als het fout gaat.
Je zal ervaren hoe het is om fysiek belaagd te worden en hoe je in zo’n situatie jezelf en je VIP beschermt en in veiligheid brengt. In de dojo zullen hiervoor verschillende technieken aangeleerd en beoefend worden.
​Hoewel bedreigingen of aanvallen met vuurwapens in Nederland niet vaak voorkomen, vinden wij het belangrijk dat je als persoonsbeveiliger weet hoe je hiermee moet omgaan. Daarom staat er ook een bezoek aan een schietbaan op het programma.
Verder besteden we tijdens deze module veel aandacht aan hoe je jezelf als persoonsbeveiliger professioneel dient te gedragen.

De opleiding bestaat uit:

 • ​Persoonsbeveiligingstechnieken in de praktijk;
 • Situaties inschatten en beoordelen op dreiging;
 • Proactief reageren op dreiging in verschillende, vaak wisselende omstandigheden;
 • Het herkennen van afwijkingen en afwijkend gedrag (Profiling);
 • Het (voor)verkennen van locaties;
 • Het maken en uitvoeren van een beveiligingsplan;
 • Het begeleiden / beveiligen van VIP’s in de praktijk;
 • Het voorbereiden van beveiligingsopdrachten in Nederland en buitenland;
 • De-escalatietraining / non verbale communicatie;
 • Herkennen en omgaan met dreiging;
 • Voorkomen, afweren en doorstaan van aanvallen;
 • Informatie hulpmiddelen:

Module 2: Training - Emergency First Response (EFR)

 Stel er raakt één van je collega's of de VIP raakt onverhoopt gewond, wat doe je dan?

 In zo’n situatie is het als goede persoonsbeveiliger geen optie dat je niet weet wat je moet doen. Daarom verzorgen wij een EFR module voor persoonsbeveiligers. Na het volgen van deze module kan je levensreddende handelingen verrichten onder stressvolle omstandigheden om vervolgens het slachtoffer op de juiste wijze over te dragen aan de hulpdiensten. Daarnaast worden er technieken aangereikt om het slachtoffer in nood te verplaatsen naar een veilige omgeving.
EFR is een diploma die over de gehele wereld geldig is.

Tijdens deze training leer je:

 • ​Beoordelen van de situatie en inschakelen van de hulpdiensten
 • Zelfredzaamheid
 • Levensreddende handelingen
 • Wetgeving 
 • EFR diploma

Voor wie:​

 • Beveiligers
 • Persoonsbeveiliger

Module 3: Training - Proactive Driver.

 VIP’s lopen vaak een verhoogd risico om lastig gevallen te worden of slachtoffer te worden van fans, activisten, criminelen of aanslagplegers.
 Het vervoer van een VIP vergt daarom extra aandacht van de persoonsbeveiliger of chauffeur en de nodige voorbereiding. Wanneer je zelfstandig of als lid van een team de VIP vervoert, is het belangrijk dat je weet wat er allemaal bij komt kijken en hoe je moet handelen om de VIP efficiënt, klantvriendelijk en vooral veilig op de bestemming te krijgen.​

In een realistische setting leer je o.a.:

 • Een rit goed voorbereiden en veilig uitvoeren;
 • Aankomst en vertrek van een VIP voorbereiden en veilig uitvoeren;
 • Preventief observeren, risico’s identificeren en preventieve maatregelen nemen;
 • Samenwerken met andere (beveiligings)partijen.​

Voor wie:

 • Beveiligers die in Nederland en daarbuiten als persoonsbeveiliger, zelfstandige of bij een beveiligingsbedrijf, willen gaan werken.
 • Directiechauffeurs die niet in het bezit van het SVPB-certificaat persoonsbeveiliger zijn, maar toch meer willen leren over het goed begeleiden van hun VIP.